Elektromagnetický smog /EMS/ patrí medzi karcinogény.

Dnes si už nevieme predstaviť život bez množstva prístrojov, ktoré nám uľahčujú život. Mobilné telefóny, počítače, mikrovlnné rúry sú súčasťou každej modernej domácnosti.

Pri moderných elektrospotrebičoch a elektronických výrobkoch vnímame predovšetkým mieru ich užitočnosti, často však zabúdame, že sú aj zdrojom škodlivého elektromagnetického žiarenia rôznych dĺžok. Ich nízkofrekvenčné magnetické a elektrické polia pôsobia na všetky naše bunky ako striedavý prúd. Matka príroda však ľudské telo prispôsobila na naturálne jednosmerné elektromagnetické vyžarovanie.

Neviditeľný EMS sa hromadí v prízemných vrstvách do výšky jedného metra, a tak je náš organizmus permanentne vystavený jeho negatívnym vplyvom. Nečudo, že čoraz väčšia časť populácie trpí zdravotnými problémami. Mnohí pociťujú nepochopiteľné závrate, bolesti hlavy a očí, trpia nespavosťou a celkovou vyčerpanosťou.

Mikrovlnný syndróm

Dôsledky vysokofrekvenčného žiarenia závisia od intenzity poľa a vlnovej dĺžky. Lekári najčastejšie pripisujú na jeho účet poruchy metabolizmu, endokrinného systému, krvotvorby, srdcovej činnosti, centrálneho nervového systému a oslabenie celkovej imunity organizmu. Medzi možnými dôsledkami však figuruje aj rakovina, u mužov podstatné zníženie počtu spermií a nespavosť. Príčinou je degenerácia buniek. Žiarenie preniká do DNA, pôsobí na ňu deštruktívne, čím môže vyvolať rakovinové ochorenia. EMS preto možno zaradiť do skupiny karcinogénov. Hoci ožiarenie postihuje celý organizmus, absorbujú ho najmä mäkké tkanivá, predovšetkým mozog. Takzvaný mikrovlnný syndróm je jedným z negatívnych dôsledkov súčasného pretechnizovaného sveta.

Mobilné telefóny sa z bezpečnostných dôvodov vypínajú na palubách lietadiel aj v nemocničných priestoroch, pretože rušia činnosť citlivých prístrojov. Aké sú potom ich dôsledky na taký jemný mechanizmus, akým je ľudské telo?

Mobilný telefón je v podstate rádiový prijímač a vysielač vydávajúci vysokofrekvenčné žiarenie. Senzitívni ľudia tvrdia, že ich po dlhšom telefonáte bolí hlava a objavujú sa u nich problémy so spánkom. Švédski vedci dve hodiny denne vystavovali pokusné potkany podobnému žiareniu, aké vydáva bežný mobilný telefón. Po päťdesiatich dňoch prišli k prekvapujúcemu záveru – žiarenie poškodilo zvieratám časť mozgu zodpovednú za pamäť a pohyb. Ľudia si najčastejšie prikladajú mobilný telefón k pravému uchu, neďaleko ktorého sa nachádza práve centrum krátkodobej pamäti. Celkové dôsledky dlhodobého používania mobilných telefónov možno zatiaľ ťažko odhadnúť, keďže ich používame len desaťročie.

Intenzitu povoleného žiarenia všetkých prístrojov určujú vyhlášky. Mobilný telefón však musí predovšetkým fungovať, a tak sú aj pri tvorbe týchto nariadení určujúce technické parametre. Zdravotné hľadisko sa dostáva až na ďalšiu priečku.

Úspora za každú cenu

Ďalším naším neodmysliteľným pomocníkom je počítač. Jeho monitor je zdrojom slabého röntgenového žiarenia a v jeho blízkosti je pomerne vysoké magnetické pole. Pritom aj veľmi slabé magnetické pole preniká dovnútra buniek. Nebezpečný EMS vychádza z celého prístroja, nielen z prednej časti monitora, ktorá obsahuje filter. Ľudia dlhodobo pracujúci pri počítači sa sťažujú na bolesti očí, hlavy, dokonca na zníženie sluchu a problémy s koncentráciou.

V poslednom čase Európska únia a mnohé krajiny sveta v snahe šetriť elektrickou energiou uzákonili postupný povinný prechod k používaniu úsporných žiariviek. Zjavne však neberú do úvahy, že kým obyčajná rozsvietená žiarovka je zdrojom nulového žiarenia, úsporná žiarivka vydáva žiarenie 25 mG. Vyžaruje aj rádiofrekvencie až 200 V/m, pritom napríklad vo Francúzsku stanovuje norma jeho maximálnu výšku na 27 V/m. Doslova odstrašujúcim príkladom je ostrov Guadeloupe. Po rozsiahlej mediálnej kampani takmer všetky domácnosti prešli na úsporné žiarivky. Onedlho tam rapídne stúpol výskyt rakoviny prostaty, ktorý je momentálne najvyšší na celom svete. Podľa tamojších lekárov to spôsobilo práve škodlivé žiarenie z masovo používaných úsporných žiariviek.

Elektromagnetický smog je teda všade okolo nás, vyžarujú ho aj vysielače a radary. Eliminovať môžeme aspoň jeho zdroje v našej bezprostrednej blízkosti. Presuňme elektrospotrebiče do väčšej vzdialenosti od postele a pracovného miesta, nezabúdajme vytiahnuť z elektrickej zásuvky tie, ktoré nepoužívame.

Zvyšujúci sa životný štandard so sebou priniesol optimistické prognózy o dlhšom a kvalitnejšom živote nových generácií. Karty však môže zamiešať práve neviditeľný EMS.

Menu