Terapia Su-Jok

Názov Su-Jok (čítaj su-džok) pochádza z kórejčiny,  Su znamená ruka (od prstov k zápästiu) a Jok znamená noha (od prstov po členky). Je to liečebná metóda s vysokou účinnosťou, bez použitia chemických liečiv a poškodenia Vaších orgánov, ktorú môže používať široká verejnosť, každý s nás. Pri tejto metóde pôsobíme na ruky a nohy. Na nich sa nachádzajú miesta, ktoré zodpovedajú všetkým orgánom a častiam tela.

Terapia Su-Jok je založená na základe systému podobnosti. Naše ruky a nohy sa podobajú nášmu telu. Telo má centrálnu časť – trup a päť vystupujúcich časti – hlavu a štyri končatiny. Ruky a nohy majú podobnú stavbu, majú centrálnu časť a päť prstov. Dajme ruky vedľa tela dlaňou dopredu s prstami smerujúcimi nadol. Keď stojíme, naše nohy akoby boli vnútri a ruky zvonku. Preto malíčky a ukazováky zodpovedajú rukám, prostredníky a prstenníky predstavujú nohy. Hlava smeruje na opačnú stranu než končatiny, tak ako palec na ruke je postavený proti štyrom prstom. Preto palec predstavuje hlavu s krkom. Trup zodpovedá dlani, najväčšie a najmenej pohyblivé časti ruky. Podobnosť sa prejavuje aj v počte častí. Horné a dolné končatiny sa skladajú z troch častí, rovnako ako ukazovák až malíček, ktoré majú tiež tri častí. Palce sú širšie a kratšie ako ostatné prsty a majú dve častí, podobne hlava s krkom, dve častí, sú širšie a kratšie než ostatné končatiny.
Na rukách a nohách sa teda nachádzajú sústavy bodov a zón podobnosti ku všetkým orgánom a častiam tela. Telo a jeho systémy podobnosti na seba neustále vzájomne pôsobia. Pri ochorení sa z chorého orgánu vyšle signálne vlna do všetkých bodov podobnosti a body sa stávajú bolestivými. Na bolestivé body môžeme pôsobiť tlakom, špeciálnymi magnetmi, lepíme na ne stimulátory, rôzné semená, farbíme je, pôsobíme teplom a lekári používajú aj malé ihličky. Stimuláciou príslušného bodu vzniká elektromagnetická liečivá vlna, ktorá má harmonizačný účinok na chorý orgán. Liečebný princíp spočíva v naštartovaniu autoregulačného procese, ktorý má každý živý organizmus v sebe zakódovaný.

Prof. Park Jae Woo – metódu Su-Jok s úspechom používal pri liečení chorôb z ožiarenia na Ukrajine po Černobyľskej katastrofe. Tým vznikol o ňu záujem a metóda sa začala šíriť po celom svete. V roku 1991 prof. Park metódu Su-jok nechal licenčne zaregistrovať v Londýne. Vo viac ako 40-tich krajinách sveta bolo vyškolených mnoho ľudí. Česká asociácia lekárov akupunkturistov prijala Su-Jok ako akupunktúrnu disciplínu.

Prečo je Su-Jok tak populárný?
 1. je jednoduchá a ľahko aplikovateľná, presná lokalizácia problému, s intenzívnym a rýchlim účinkom
 2. terapia je prírodná, bez liekov
 3. minimálné náklady na terapiu, možno pomerne jednoducho zvládnuť následnú odporučenú domácu aplikáciu na body citlivosti
 4. vysoká účinnosť, úspech pri akútných a chronických stavoch, fyzikálnych a metafyzikálnych problémoch, rehabilitáciách, zmierňuje bolesti, podpora psychiky
 5. všestrannosť (Su-Jok terapiou možno pomáhať ktorejkoľvek časti teľa, akýkoľvek orgán, kĺb..)
 6. úplná bezpečnosť (terapiu vytvorila sama príroda, človek ju len objavil. K pomoci dôjde stimuláciou príslušných boľavých bodov. Nesprávne použitie človeku nikdy neublíži, jednoducho potom nieje účinná.)
 7. podprora pri odvykaní, užívanie alkoholu a drog
 8. nadváha
Priebeh terapie Su-Jok
 • diagnostika organizmu, vyhľadávanie citlivých bodov,
 • stimulácia citlivých bodov.

Su-Jok tyčinkou a nahrievaním moxou sa pôsobi na bolestivé body, za účelom normalizácie v konkrétnej oblasti v organizme, čo sa prejavý už spravidla počas terapie.
Častými prejavmi účinku býva pocit úľavy, tepla, zmiernemie bolesti v oblasti, na ktorú prostrednícstvom bodov pôsobíme. Tlak na body môže niekedy spôsobiť sčervenanie, opuch, pľuzgier v mieste zatlačenia, čo je len signálom intenzívneho problému v organizme. Po pravidelnej stimulácii týmto spôsobom bolesť postupne odznieva a iné nepriaznivé prejavy v organizme sa zlepšujú. Dlhodobé zlepšenie, odstánenie príznakov nerovnováhy je však často individuálne.

 • odporúčanie Su-Jok terapie v domácich podmienkách

Označenie bodov, na ktoré je vhodné naďalej pravidelne pôsobiť.

Odporučenie spôsobu individuálnej stimulácie najviac bolestivých bodov, samostatne, alebo v kombináciách s 100% za studena lisovanými olejmi, pružimovými prstienkami, rastlinnými semienkami.

Trvanie terapie Su-Jok
 • 30 minút – diagnostika, pôsobenie na bolestivé body, poradenstvo na následnú domácu aplikáciu. Cena 20€.
 • 60 minút – diagnostika, pôsobenie na bolestivé body, poradenstvo na následnú domácu aplikáciu,moxovanie bodov na ruke, alebo základných energetických bodov na pôsobenie vitality, imunity, psychiky. Cena 30€.
KONTRAINDIKÁCIE (kedy sa Su-Jok terapia nevykonáva)
 • pri infekčných ochoreniach,
 • hystéria,
 • pod vplyvom alkoholu,
 • pod vplyvom drog.
Menu